Roaming WB6

ROAMING U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Ako se nalazite u zemljama Zapadnog balkana i imate aktiviran jedan od haloo Komplet paketa, MIN/SMS prema ostalim mrežama koristite za pozive i slanje poruka.

 

haloo korisnici koji nemaju aktiviran jedan od haloo Komplet paketa, a koriste usluge poziva i poruka u zemljama Zapadnog Balakana, usluge plaćaju po redovnom haloo cjenovniku kao kada koriste usluge poziva i poruka prema ostalim mobilnim mrežama u BiH.

 

haloo korisnici koji nemaju aktiviranu jednu od haloo opcija za mobilni internet, a koriste usluge mobilnog interneta u zemljama Zapadnog Balkana plaćaju najviše 0,412 KM/MB.

 

haloo korisnici koji aktiviraju haloo opcije za mobilni internet ili haloo Komplet pakete dobijaju određeni iznos MB koje mogu koristiti kada se nalaze u zemljama Zapadnog Balkana. Iznos saobraćaja (dio od ukupnog iznosa koji dobijete aktivacijom haloo opcija za mobilni internet ili Komplet paketa), koji se bez dodatne naknade može koristiti u zemljama Zapadnog Balkana prikazan je ispod. 

 

haloo opcije za mobilni internet 

SAOBRAĆAJ
193 MB 

SAOBRAĆAJ
388 MB

haloo sedmicna

SAOBRAĆAJ
581 MB 

SAOBRAĆAJ
1.165 MB 


SAOBRAĆAJ
1.554 MB 


SAOBRAĆAJ
2.913 MB 

 

 

haloo Komplet paketi

SAOBRAĆAJ
1.024 MB 

SAOBRAĆAJ
2.048 MB 

SAOBRAĆAJ
3.072 MB 

 

Nakon što iskoristite MB koje možete koristiti u zemljama Zapadnog Balkana bez dodatne naknade, za preostale MB u opciji ili Komplet paketu se naplaćue dodatna naknada od 0,011 KM/MB.

 

Provjera stanja pozivom koda *777#.

 

Ponuda vrijedi od 01.01.2023. godine. 
Uslovi korištenja regulisanih roaming usluga u zemljama WB6 na linku.