Dopuna

haloo račun možeš dopuniti putem kratkih kodova i elektronskim putem.

Za dopunu haloo računa putem kratkih kodova dovoljno je unijeti *123*14 - cifreni broj s bona zatim znak # i nakon toga pritisnuti tipku za poziv. Dopuna haloo računa na ovaj način je moguća bonovima u iznosu od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 KM. Nakon upisa automatski ćeš primiti potvrdu o dopuni haloo računa.

Dopunjavanje haloo računa elektronskim putem vrši se na prodajnom mjestu opremljenom POS terminalom. Od prodavača zatražiš elektronsku dopunu haloo računa, pri tom navedeš haloo broj telefona, kao i iznos za dopunu. Prodavač će obaviti transakciju, nakon ćega ćeš putem SMS poruke dobiti obavještenje da je haloo račun dopunjen željenim iznosom, kao i potvrdu o uplati od prodavača. Dopuna haloo računa na ovaj način je moguća bonovima u iznosu od 1 do 50 KM. Na isti način, haloo račun možeš dopuniti i iz roaminga.


Stanje haloo računa možeš provjeriti pozivom koda *101#


Vrijeme trajanja dopune

Vrijednost dopune Vrijeme trajanja dopune
1KM 4 dana
2 KM - 3 KM 10 dana
4 KM - 9 KM 25 dana
10 KM - 20 KM 90 dana
21 KM - 39 KM 120 dana
40 KM - 50 KM 150 dana

Napomena: Korisnici kojima je isteklo vrijeme trajanja dopune mogu primati pozive i SMS poruke 60 dana nakon isteka vremena trajanja dopune, ali ne mogu pozivati i slati SMS poruke. Nakon isteka perioda od 60 dana, korisnik nije više u mogućnosti primati pozive i SMS poruke, a nakon isteka perioda od 90 dana od vremena trajanja dopune broj se briše iz baze haloo korisnika i nije ga moguće ponovo aktivirati.