Roaming opcije

haloo ROAMING MI opcije

CIJENA
3 KM
KOLIČINA 100 MB
TRAJE
1 DAN
 
CIJENA
6 KM
KOLIČINA 250 MB
TRAJE
7 DANA
 
CIJENA
18 KM
KOLIČINA 1 GB
TRAJE
30 DANA
 
Zemlje
Alžir, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hong Kong, Hrvatska, Irska, Italija, Izrael, Južna Koreja, Kanada, Katar, Kina, Luksemburg, Mađarska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina.

provjera stanja opcija

*100*6#

NAPOMENA:
Korisnik istovremeno može imati aktiviranu samo jednu haloo raoming MI opciju i ne može aktivirati novu sve dok u već aktiviranoj opciji ima neiskorištenih MB ili joj nije isteklo vremensko trajanje. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije ili iskorištenih dodijeljenih MB, u slučaju da korisnike ne aktivira novu opciju, prijenos podataka u roamingu se deaktivira. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije, ukoliko korisnik ne iskoristi sve dodijeljene MB, neiskorišteni MB se poništavaju.

*Obračunska jedinica je 10 kB.

 

 

haloo ROAMING MIN opcija

CIJENA
8 KM
KOLIČINA 30 MIN
TRAJE
7 DANA
 
Zemlje

Austrija, Belgija, Češka, Grčka, Holandija, Hrvatska, Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Poljska, Rumunija, SAD, Slovačka, Turska.

Aktivacija i
provjera stanja opcije

*100*6#

NAPOMENA:
Korisnik istovremeno može imati aktiviranu samo jednu haloo roaming MIN opciju i ne može aktivirati novu sve dok u već aktiviranoj opciji ima neiskorištenih MIN ili joj nije isteklo vremensko trajanje. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije ili iskorištenih dodijeljenih MIN, u slučaju da korisnik ne aktivira novu opciju, razgovor u roamingu se prekida. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije, ukoliko korisnike ne iskoristi sve dodijeljene MIN, neiskorištene MIN se poništavaju.

*Obračunska jedinica je 60 sec.
 
Više informacija o haloo ROAMING MI opcijama na linku
Više informacija o haloo ROAMING MIN opciji na linku.