Roaming opcije

haloo ROAMING MI opcije

CIJENA
3 KM
KOLIČINA 100 MB
TRAJE
1 DAN
 
CIJENA
6 KM
KOLIČINA 250 MB
TRAJE
7 DANA
 
CIJENA
18 KM
KOLIČINA 1 GB
TRAJE
30 DANA
 
Zemlje
Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Njemačka, Austrija, Italija, Francuska, Španija, Švicarska, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Rumunija, Belgija, Holandija, Luksemburg, Grčka, Turska, Rusija, SAD, Kanada, Kina, Slovenija, Albanija, Danska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hong Kong, Izrael, Švedska, Južna Koreja, Bugarska, Portugal, Irska, Ukrajina, Finska i Saudijska Arabija.

Aktivacija i
provjera stanja opcija

*100*6#

NAPOMENA:
Istovremeno možeš imati aktiviranu samo jednu haloo raoming MI opciju i ne možeš aktivirati novu sve dok u već aktiviranoj opciji imaš neiskorištenih MB ili joj nije isteklo vremensko trajanje. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije ili iskorištenih dodijeljenih MB, u slučaju da ne aktiviraš novu opciju, prijenos podataka u roamingu se deaktivira. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije, ukoliko ne iskoristiš sve dodijeljene MB, neiskorišteni MB se poništavaju.

*Obračunska jedinica je 10 kB.

 

 

haloo ROAMING MIN opcija

CIJENA
8 KM
KOLIČINA 30 MIN
TRAJE
7 DANA
 
Zemlje
Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Njemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Rumunija, Belgija, Holandija, Luksemburg, Grčka, Turska i SAD.

Aktivacija i
provjera stanja opcije

*100*6#

NAPOMENA:
Istovremeno možeš imati aktiviranu samo jednu haloo roaming MIN opciju i ne možeš aktivirati novu sve dok u već aktiviranoj opciji imaš neiskorištenih MIN ili joj nije isteklo vremensko trajanje. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije ili iskorištenih dodijeljenih MIN, u slučaju da ne aktiviraš novu opciju, razgovor u roamingu se prekida. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije, ukoliko ne iskoristiš sve dodijeljene MIN, neiskorištene MIN se poništavaju.

*Obračunska jedinica je 60 sec.
 

 

Više informacija o haloo ROAMING MI opcijama na linku
Više informacija o haloo ROAMING MIN opciji na linku.