haloo tourist

Dobrodošli u mrežu super pogodnosti

Šta haloo Tourist PREPAID SIM uključuje?

Kada aktivirate haloo Tourist PREPAID SIM, automatski dobijate:

  • 20 GB
  • 100 minuta prema svim mrežama u BiH
  • 100 SMS prema svim mrežama u BiH
  • 1 KM na računu

Provjera stanja haloo Tourist PREPAID SIM računa

Za provjeru stanja glavnog haloo Tourist PREPAID SIM računa pozovite *101#.

Za provjeru stanja haloo Tourist PREPAID SIM računa pozovite *100*2*2#.


Kroz haloo meni možete upravljati svojim haloo računom

Pozivom koda *100# možete provjeriti stanje glavnog haloo Tourist PREPAID SIM računa, stanje Tourist PREPAID SIM računa, a također možete i aktivirati i standardne haloo opcije za mobilni Internet.


Vrijeme trajanja haloo Tourist PREPAID SIM paketa

Trajanje glavnog računa iznosi 15 dana od trenutka aktivacije haloo Tourist PREPAID SIM start paketa. Korisniku koji aktivira paket se automatski dodjeljuje 10 GB Interneta, 100 minuta razgovora i 100 SMS poruka unutar haloo mreže. Trajanje paketa iznosi 15 dana od trenutka aktivacije haloo Tourist PREPAID SIM start paketa. Ukoliko u trenutku isteka paketa na glavnom računu imate dovoljan iznos novca za plaćanje naknade za aktivaciju, paket će se automatski reaktivirati i naplaćuje se nova naknada za 15 dana korištenja. U slučaju da prije isteka perioda od 15 dana želite aktivirati haloo Tourist PREPAID SIM paket, to možete uraditi pozivom koda *100*2#.


haloo opcije za mobilni Internet

Ako ne želite produžiti haloo TOURIST PREPAID SIM paket ili ako ste iskoristili sav saobraćaj dodjeljen aktivacijom haloo TOURIST PREPAID SIM paketa, možete aktivirati standardne haloo opcije za mobilni Internet. Da bi aktivirali neku od opcija potrebno je da na glavnom računu imate dovoljan iznos.

SAOBRAĆAJ
2 GB CIJENA
1 KM TRAJE
1 DAN

SAOBRAĆAJ
21 GB CIJENA
2 KM TRAJE
1 DAN

haloo sedmicna

SAOBRAĆAJ
2 GB CIJENA
3 KM TRAJE
7 DANA

SAOBRAĆAJ
10 GB CIJENA
6 KM TRAJE
7 DANA


SAOBRAĆAJ
4 GB CIJENA
8 KM TRAJE
30 DANA


SAOBRAĆAJ
10 GB CIJENA
15 KM TRAJE
30 DANA

Aktivacija i
provjera stanja opcija

*100*3#

 

Standardni haloo cjenovnik

CJENOVNIK
RAZGOVORI KM/min
unutar haloo mreže 0,00*
prema ostalim mobilnim mrežama u BiH 0,18
prema fiksnim mrežama u BiH 0,18
SMS KM/poruka
unutar BiH 0,09
prema inostranstvu 0,14
POZIVI U INOSTRANSTVO KM/min
Zona 1a - Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Turska - fiksna 0,515
Zona 1b - Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Turska - mobilna 0,644
Zona 2 - ostatak Evrope + SAD, Kanada, Australija 0,81
Zona 3 - Izvaneuropske zemlje 1,046
Zona 4 - Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime 11,70
MOBILNI INTERNET KM/MB
Opcija haloo dnevna 1,00/1024**
Opcija haloo sedmična 3,00/1024***
Opcija haloo mjesečna 8,00/2048****
Prijenos podataka 0,50/1

*Naknada za uspostavu poziva 0,09 KM.
**Opcija haloo dnevna vrijedi 24 sata od trenutka aktivacije.
***Opcija haloo sedmična vrijedi 7 dana od dana aktivacije.
****Opcija haloo mjesečna vrijedi 30 dana od dana aktivacije.
Sve cijene su u KM. U cijene je uračunat PDV. / Obračunska jedinica 60 sec. / Obračunska jedinica za mobilni internet 10 kB.

Kompletan cjenovnik haloo usluga dostupan je na linku.


Dopuna haloo računa

Za dopunu haloo računa putem kratkih kodova dovoljno je unijeti *123*14 - cifreni broj s bona zatim znak # i nakon toga pritisnuti tipku za poziv. Dopuna haloo računa na ovaj način je moguća bonovima u iznosu od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 KM. Nakon upisa automatski ćeš primiti potvrdu o dopuni haloo računa.

Dopunjavanje haloo računa elektronskim putem vrši se na prodajnom mjestu opremljenom POS terminalom. Od prodavača zatražiš elektronsku dopunu haloo računa, pri tom navedeš haloo broj telefona, kao i iznos za dopunu. Prodavač će obaviti transakciju, nakon ćega ćeš putem SMS poruke dobiti obavještenje da je haloo račun dopunjen željenim iznosom, kao i potvrdu o uplati od prodavača. Dopuna haloo računa na ovaj način je moguća bonovima u iznosu od 1 do 50 KM. Na isti način, haloo račun možeš dopuniti i iz roaminga.


Vrijeme trajanja dopune

Vrijednost dopune Vrijeme trajanja dopune
1KM 4 dana
2 KM - 3 KM 10 dana
4 KM - 9 KM 25 dana
10 KM - 20 KM 90 dana
21 KM - 39 KM 120 dana
40 KM - 50 KM 150 dana