Prebaci se na haloo mrežu

i zadrži postojeći broj

Na dopunu

Na pretplatu

 • Tarife bogate MIN/SMS i GB, uz najpovoljnije uređaje.
 • Odaberi svoju tarifu i spoji željenu količinu MIN, SMS i MB.
 • Manje plati i u pretplati!

Usluga prijenos broja omogućava da besplatno promijeniš mobilnog operatera, a postojeći broj i numeracija ostaju u potpunosti isti! Procedura prijenosa broja na haloo DOPUNU je jednostavna i za podnošenje zahtjeva potrebno je svega nekoliko minuta. Potrebno je popuniti zahtjev, nakon čega ćemo na adresu koju ostaviš u prijavi poslati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos broja. Kada pošiljka stigne, prati upute koje ćeš dobiti. U slučaju da dokumentacija ne stigne nakon 7 radnih dana od datuma prijave, molimo da nas kontaktiraš na e-mail: prijenos.broja@haloo.ba ili pozivom na 064 40 40 40.

 1. Prijenos broja je besplatan i ne naplaćuje se. Jedini trošak je slanje povratne pošiljke na haloo adresu.
 2. Procedura prijenosa broja traje od 7 do 10 dana.
 3. Broj koji se prenosi ostaje isti, kao i numeracija (061, 062, 063, 065, 066), mijenja se samo operater.
  • a. U slučaju da je broj na pretplati potrebna je „Potvrda o izmirenim dugovanjima“ koju izdaje operater davalac broja. Potvrda je neophodna za uspješnu realizaciju prijenosa broja prema Pravilu 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva. Trenutni operater neće dozvoliti prijenos broja bez Potvrde.
  • b. Ukoliko je broj na dopune, potrebni su ispravni PUK broj i serijski broj kartice. Ti podaci su neophodni za uspješnu realizaciju prijenosa broja prema Pravilu 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva. Trenutni operater neće dozvoliti prijenos broja bez ovih podataka.
 4. Stanje i iznos računa se ne prenosi, savjetujemo da se isti iskoristi prije zakazanog datuma prijenosa.
 5. Prije podnošenja zahtjeva za prijenos broja potrebno je provjeriti da li je uređaj koji se koristi kodiran, odnosno da li je kupljen kod drugog operatera i zaključan na mrežu tog operatera.
 6. Zamjenska haloo kartica je USIM 4G kartica. USIM kartica sadrži sva 3 oblika, te se prema potrebi odlomi i prilagodi za uređaj.
 7. Prijenos brojeva se vrši radnim danima, u periodu između 13:00 - 16:00h. Samo u tom periodu se može desiti da je Korisnik nedostupan i da ne može koristiti uslugu.
 8. Korisnik će o datumu prijenosa broja biti blagovremeno informisan na e-mail ili kontakt telefon koji ostavi u prijavi, minimalno 48h prije zakazanog datuma za prijenos broja.
 9. Korisnik ima pravo vratiti broj u prvobitnu mrežu ili ga prenijeti dalje kod trećeg operatera, ali nakon isteka roka od 90 dana. Prema Članu 21. „Pravila 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva“, Korisnik koji je izvršio prijenos broja ne može ponovo tražiti prijenos broja u periodu kraćem od 3 mjeseca od dana posljednjeg prijenos broja.
 10. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, lični podaci naših korisnika su zaštićeni i neće se koristiti u promotivne, marketinške ili bilo kakve druge svrhe (objavljivanje u javno dostupnim imenicima), niti ustupati trećim licima, već isključivo u svrhu prijenosa broja.

Usluga prijenos broja omogućava da besplatno promijeniš mobilnog operatera, a postojeći broj i numeracija ostaju u potpunosti isti! Proceduru prijenosa broja na haloo PRETPLATU možeš jednostavno započeti podnošenjem zahtjeva putem web stranice ili na najbližem haloo prodajnom mjestu.

Procedura prijenosa broja na haloo PRETPLATU putem web stranice je jednostavna i za podnošenje zahtjeva potrebno je svega nekoliko minuta. Potrebno je popuniti zahtjev i odabrati na koji način želiš završiti prijenos broja, tj. na najbližem prodajnom mjestu ili posjetom prodajnog predstavnika na kućnu adresu.

 1. Prijenos broja je besplatan i ne naplaćuje se.
 2. Procedura prijenosa broja traje minimalno tri radna dana od potpisivanja/povrata zahtjeva, isključujući vikende, neradne dane.
 3. Broj koji se prenosi ostaje isti, kao i numeracija (061, 062, 063, 065, 066), mijenja se samo operater.
  • a. U slučaju da je broj na pretplati potrebna je „Potvrda o izmirenim dugovanjima“ koju izdaje operater davalac broja. Potvrda je neophodna za uspješnu realizaciju prijenosa broja prema Pravilu 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva. Trenutni operater neće dozvoliti prijenos broja bez Potvrde.
  • b. Ukoliko je broj na dopune, potrebni su ispravni PUK broj i serijski broj kartice. Ti podaci su neophodni za uspješnu realizaciju prijenosa broja prema Pravilu 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva. Trenutni operater neće dozvoliti prijenos broja bez ovih podataka.
 4. Prije podnošenja zahtjeva za prijenos broja potrebno je provjeriti da li je uređaj koji se koristi kodiran, odnosno da li je kupljen kod drugog operatera i zaključan na mrežu tog operatera.
 5. Zamjenska haloo kartica je USIM 4G kartica. USIM kartica sadrži sva 3 oblika, te se prema potrebi odlomi i prilagodi za uređaj.
 6. Prijenos brojeva se vrši radnim danima, u periodu između 13:00 - 16:00h. Samo u tom periodu se može desiti da je Korisnik nedostupan i da ne može koristiti uslugu.
 7. Korisnik će o datumu prijenosa broja biti blagovremeno informisan od strane haloo prodajnog tima.
 8. Korisnik ima pravo vratiti broj u prvobitnu mrežu ili ga prenijeti dalje kod trećeg operatera, ali nakon isteka roka od 90 dana. Prema Članu 21. „Pravila 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva“, Korisnik koji je izvršio prijenos broja ne može ponovo tražiti prijenos broja u periodu kraćem od 3 mjeseca od dana posljednjeg prijenos broja.
 9. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, lični podaci naših korisnika su zaštićeni i neće se koristiti u promotivne, marketinške ili bilo kakve druge svrhe (objavljivanje u javno dostupnim imenicima), niti ustupati trećim licima, već isključivo u svrhu prijenosa broja.