Prebaci se na haloo mrežu

i zadrži postojeći broj

Procedura prijenosa broja u haloo je jednostavna i za podnošenje zahtjeva potrebno je svega nekoliko minuta. Potrebno je da u navedena polja u nastavku uneseš tačne podatke, nakon čega ćemo na adresu koju ostaviš u prijavi poslati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos broja. Kada pošiljka stigne, prati upute koje ćeš dobiti. U slučaju da dokumentacija ne stigne nakon 7 radnih dana od datuma prijave, molimo da nas kontaktiraš na e-mail: prijenos.broja@haloo.ba ili pozivom na 064 40 40 40.

 1. Prijenos broja je besplatan i ne naplaćuje se. Jedini trošak je slanje povratne pošiljke na haloo adresu.
 2. Procedura prijenosa broja traje od 7 do 10 dana.
 3. Broj koji se prenosi ostaje isti, kao i numeracija (061, 062, 063, 065, 066), mijenja se samo operater.
  1. U slučaju da je broj na pretplati potrebna je „Potvrda o izmirenim dugovanjima“ koju izdaje operater davalac broja. Potvrda je neophodna za uspješnu realizaciju prijenosa broja prema Pravilu 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva. Trenutni operater neće dozvoliti prijenos broja bez Potvrde.
  2. Ukoliko je broj na dopune, potrebni su ispravni PUK broj i serijski broj kartice. Ti podaci su neophodni za uspješnu realizaciju prijenosa broja prema Pravilu 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva. Trenutni operater neće dozvoliti prijenos broja bez ovih podataka.
 4. Stanje i iznos računa se ne prenosi, savjetujemo da se isti iskoristi prije zakazanog datuma prijenosa.
 5. Prije podnošenja zahtjeva za prijenos broja potrebno je provjeriti da li je uređaj koji se koristi kodiran, odnosno da li je kupljen kod drugog operatera i zaključan na mrežu tog operatera.
 6. Zamjenska haloo kartica je USIM 4G kartica. USIM kartica sadrži sva 3 oblika, te se prema potrebi odlomi i prilagodi za uređaj.
 7. Prijenos brojeva se vrši radnim danima, u periodu između 13:00 - 16:00h. Samo u tom periodu se može desiti da je Korisnik nedostupan i da ne može koristiti uslugu.
 8. Korisnik će o datumu prijenosa broja biti blagovremeno informisan na e-mail ili kontakt telefon koji ostavi u prijavi, minimalno 48h prije zakazanog datuma za prijenos broja.
 9. haloo mobilna mreža nudi isključivo prepaid uslugu (na dopune), prilikom prijenosa broja se ne potpisuje ugovor. Korisnik ima pravo vratiti broj u prvobitnu mrežu ili ga prenijeti dalje kod trećeg operatera, ali nakon isteka roka od 90 dana. Prema Članu 21. „Pravila 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva“, Korisnik koji je izvršio prijenos broja ne može ponovo tražiti prijenos broja u periodu kraćem od 3 mjeseca od dana posljednjeg prijenos broja.
 10. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, lični podaci naših korisnika su zaštićeni i neće se koristiti u promotivne, marketinške ili bilo kakve druge svrhe (objavljivanje u javno dostupnim imenicima), niti ustupati trećim licima, već isključivo u svrhu prijenosa broja.

Podaci o broju koji se prenosi

Osnovni podaci o korisniku

Adresa za dostavu računa

* Obavezna polja