Poklanjamo BONUS GIGE

novim haloo korisnicima.

Aktiviraj haloo broj ili prenesi postojeći broj u haloo mrežu i narednih 12 mjeseci dobijaš BONUS 12 GIGA (1 GB×12 mjeseci). 

 

Podnesi zahtjev za prijenos broja

 

I TO NIJE SVE! Svi novi korisnici koji aktiviraju haloo broj ili prenesu postojeći broj u haloo  mrežu za svaku prvu aktiviranu opciju za mobilni internet ili Komplet paket u mjesecu dobijaju DUPLE GIGE. I tako svaki mjesec narednih 12 mjeseci.

Provjera stanja
BONUS GIGE

*102*2#

 
NAPOMENE:
  • BONUS GIGA se dodjeljuje nakon što aktiviraš haloo start paket ili preneseš broj u haloo mrežu.
  • BONUS GIGA vrijedi 30 dana od trenutka dodjele, a nova BONUS GIGA se dodjeljuje nakon isteka navedenog perioda.
  • BONUS GIGU dobijaš narednih 12 mjeseci od trenutka kada postaneš korisnik haloo mreže.
  • Ako iskoristiš BONUS GIGU prije isteka vremenskog trajanja, prijenos podataka se obračunava u skladu sa važećim haloo Cjenovnikom.
  • BONUS GIGA ima najveći prioritet potrošnje u odnosu na opcije za mobilni Internet i Komplet pakete.
  • BONUS GIGA se ne može koristiti u roamingu.
Više informacija o promotivnoj ponudi BONUS GIGE dobrodošlice na linku.
 

Status: ponuda je aktivna