FAQ

Saznaj više o haloo mobilnoj mreži kroz najčešće postavljena pitanja.

O haloo

Koje su prednosti haloo ponude?

  • Besplatni razgovori unutar mreže, ZAUVIJEK!
  • Najpovoljnije cijene prema drugim mrežama u BiH. SAMO 0,18 KM bez uspostave poziva.
  • NAJJAČE OPCIJE ZA MOBILNI INTERNET U BIH 
    haloo dnevna opcija 2 GB = 1 KM, haloo dnevna+ 21 GB = 2 KM, haloo sedmična opcija 2 GB = 3 KM , haloo sedmična+ 10 GB = 6 KMhaloo mjesečna 4 GB = 8 KM haloo mjesečna+ 10 GB = 15 KM.
  • haloo klub nagrađivanja korisnika, svaki mjesec BONUS KM na haloo računu.
  • Najpovoljniji pozivi prema dijaspori.
  • Najmanja dopuna računa u BiH, već od 1 KM.
  • Kompleti s mobitelima za svačiji džep.

Koje usluge nudi haloo?

haloo je prepaid mobilna usluga koja nudi povoljnu govornu, SMS komunikaciju i mobilni Internet.

Ima li haloo mobilni Internet?

haloo nudi usluge mobilnog Interneta. Više informacija i upute za aktivaciju možete pronaći ovdje. Uslove korištenja usluge možete pronaći ovdje.  


DOPUNA RAČUNA I BONOVI

Kako mogu dopuniti svoj haloo račun?

Svoj haloo račun možete dopuniti na tri načina:

Koje je vremensko trajanje bonova?

Vrijednost dopune Vrijeme trajanja dopune
1KM 4 dana
2 KM - 3 KM 10 dana
4 KM - 9 KM 25 dana
10 KM - 20 KM 90 dana
21 KM - 39 KM 120 dana
40 KM - 50 KM 150 dana
*Vrijednost dopune i vrijeme trajanja dopune određeno je Uslovima korištenja.

 

Koje je vremensko trajanje inicijalnog iznosa na računu?

Inicijalni iznos na haloo računu vrijedi 15 dana nakon aktivacije. 

Da li nakon isteka vremena trajanja dopune mogu koristiti haloo broj?

Korisnici kojima je isteklo vrijeme trajanja dopune mogu primati pozive i SMS poruke 60 dana nakon isteka vremena trajanja dopune, ali ne mogu pozivati i slati SMS poruke. Nakon isteka perioda od 60 dana, korisnik nije više u mogućnosti primati pozive i SMS poruke, a nakon isteka perioda od 90 dana od vremena trajanja dopune broj se briše iz baze haloo korisnika i nije ga moguće ponovo aktivirati. 

Kako mogu provjeriti stanje haloo računa?

Stanje svog haloo računa možete provjeriti direktno pozivom koda *101# ili kroz haloo meni pozivom koda *100#.


haloo MENI

Šta je haloo meni?

Kroz haloo meni možete upravljati svojim haloo računom, provjeriti stanje glavnog računa, aktivirati haloo opcije za mobilni Internet, provjeriti stanje haloo opcija za mobilni Internet, provjeriti stanje BONUS minuta, SMS-ova ili MB, izvršiti prijenos novca sa jednog haloo računa na drugi, koristiti uslugu "Nazovi me", promijeniti jezik, kao i dobiti sve ostale informacije o haloo mobilnoj mreži.

Kako mogu pristupiti haloo meniju?

Pozivom koda *100# pristupate haloo meniju. 

Kako mogu izvršiti prijenos novca sa jednog haloo računa na drugi?

Prijenos novca sa jednog haloo računa na drugi možete napraviti samo u slučaju kada na haloo računu imate dovoljno sredstava i kada je haloo račun sa kojeg vršite prijenos aktivan.

Prijenos vršite koristeći haloo meni. Pozovite *100#, odaberite 4, zatim odaberite 1 i pratite daljne upute. 

Kako mogu koristiti uslugu 'haloo NAZOVI ME'?

Usluga 'haloo NAZOVI ME' omogućava svim haloo korisnicima da kada na računu nemaju dovoljno sredstava obavijeste prijatelja koji koristi haloo da ih pozove.

Uslugu koristite kroz haloo meni. Pozovite *100#, odaberite 4, zatim odaberite 2 i pratite daljne upute. 

Uslugu možete koristiti samo u slučaju kada na svom haloo računu imate 0,08 KM ili manje i kada je haloo račun aktivan.  


PROBLEMI SA SIM KARTICOM

haloo SIM kartica ne radi u mom mobitelu?

haloo SIM kartica se ne može koristiti u mobilnim aparatima koji su zaključani/kodirani za neku drugu mrežu.

haloo SIM karticu možete koristiti u mobilnim aparatima iz haloo kompleta te aparatima koji nisu zaključani/kodirani.

Utipkao/la sam tri puta pogrešan PIN i haloo SIM mi je blokiran. Šta učiniti?

SIM možete deblokirati ukoliko utipkate PUK broj, nakon čega možete ponovno unijeti stari ili odabrati novi PIN.

Gdje mogu naći PUK broj?

Vaš PUK broj se nalazi unutar haloo start paketa, a možete ga saznati i pozivom na broj korisničke službe 064 40 40 40 ili 0800 80 000.

Savjetujemo da ovaj broj pažljivo čuvate.


POZIVI UNUTAR BIH

Koja je cijena razgovora unutar haloo mreže?

Cijena minute razgovora unutar haloo mreže je 0 KM.

Cjenovnik možete pogledati ovdje.

Koja je cijena razgovora prema ostalim mobilnim mrežama u BiH?

Cijena minute razgovora prema ostalim mobilnim mrežama u BiH je 0,18 KM (u cijene uračunat PDV). Cjenovnik možete pogledati ovdje.

Koja je cijena razgovora prema fiksnim mrežama u BiH?

Cijena minute razgovora prema fiksnim mrežama u BiH je 0,18 KM (u cijene uračunat PDV). Cjenovnik možete pogledati ovdje.

Šta je uspostava poziva i kada se naplaćuje?

Uspostava poziva je naknada koja se naplaćuje pri uspostavi odlaznog poziva. Naplaćuje se samo za pozive unutar haloo mobilne mreže.


MEĐUNARODNI POZIVI

Mogu li sa svog haloo broja pozivati u inostranstvo?

Da

Mogu li sa svog haloo broja slati SMS poruke u inostranstvo?

Da. Cijena slanja SMS-a prema inostranstvu je 0,14 KM (u cijene uračunat PDV).

Novi cjenovnik međunarodnih poziva za korisnike haloo mobilne mreže, na snazi od 01.08.2016. 

UZNEMIRAVANJE

Šta se podrazumijeva pod uznemiravanjem?

Pod uznemiravanjem iz oblasti telefonije podrazumijeva se primanje višestrukih, uznemiravajućih, neželjenih poziva i/ili SMS poruka koji kod pozivane osobe izazivaju neprijatnost, brigu, strah ili stres. 

Šta trebam uraditi ako me neko uznemirava?

Ako primate pozive i/ili SMS poruke koje Vas uznemiravaju, trebate se obratiti najbližoj nadležnoj Policijskoj upravi i podnijeti prijavu za uznemiravanje. Također, ako mobilni uređaj koji koristite ima tehničku mogućnost stavljanja brojeva na 'blok listu', savjetujemo da na svom uređaju broj koji Vas uznemirava dodate na 'blok listu' da biste onemogućili dalje uznemiravanje.


NAKNADA ZA KORIŠTENJE MOBILNE MREŽE

Od kada počinje naplata naknade za korištenje mobilne mreže?

Naplata naknade za korištenje mobilne mreže počinje od 01.07.2022. godine.

Zbog čega je uvedena naknada za korištenje mobilne mreže?

Naknadu za korištenje mobilne mreže uveli su svi mobilni operateri u BiH uz saglasnost Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, a kao rezultat povećanih troškova razvoja i održavanja infrastrukture mobilne mreže neophodne za pružanje usluga korisnicima. Jedan od razloga je i visok iznos naknade za Dozvolu za korištenje radio frekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema kao i obavezne dinamike izgradnje nove mobilne širokopojasne mreže (4G).

Ko plaća naknadu za korištenje mobilne mreže?

Naknadu za korištenje mobilne mreže plaćaju svi korisnici mobilne mreže pa tako i korisnici haloo mreže.

Koliko iznosi i kako se haloo korisnicima naplaćuje naknada za korištenje mobilne mreže?

Naknada za korištenje mobilne mreže iznosi 1 KM s uključenim PDV-om. Naknada se naplaćuje umanjenjem iznosa na haloo računu i vrijedi 30 dana od naplate, nakon čega haloo račun ponovno podliježe naplati ove naknade.

Kako se naknada za korištenje mobilne mreže naplaćuje korisnicima koji su tek aktivirali haloo broj?

Za korisnike koji haloo broj aktiviraju nakon 01.07.2022. naplata naknade za korištenje mobilne mreže je 30 dana od aktivacije haloo broja i ista vrijedi narednih 30 dana, kao što je slučaj i za sve ostale haloo korisnike.

Kako će mi se naplatiti naknada ako nemam dovoljan iznos na haloo računu?

U slučaju da je iznos na haloo računu manji od iznosa naknade za korištenje mobilne mreže, vrijeme trajanja haloo dopune nije isteklo, a iznos na haloo računu je dovoljan za ostvarenje poziva, slanje SMS-a ili prijenos podataka, korisniku će biti omogućeno korištenje usluge poziva, slanja SMS-a i prijenosa podataka. Naknada za korištenje mobilne mreže naplatit će se kada korisnik bude imao dovoljan iznos na haloo računu.

Hoće li mi se naknada naplatiti retroaktivno za sve mjesece ako na računu više uzastopnih mjeseci nije bio dovoljan iznos za naplatu?

Ne, naknada se ne naplaćuje retroaktivno. U slučaju da haloo korisnik više uzastopnih mjeseci na svom haloo računu nije imao dovoljan iznos za naplatu naknade za korištenje mobilne mreže, naknada od 1 KM za narednih 30 dana će biti naplaćena kada haloo korisnik dopuni svoj haloo račun.

Hoće li mi se naplatiti naknada za korištenje mobilne mreže, ako mi drugi haloo korisnik prebaci određeni novčani iznos?

Naknada za korištenje mobilne mreže naplaćuje se 30 dana od posljednje naplate naknade, ako korisnik ima dovoljan iznos na računu i onda kada je taj iznos ostvaren prijenosom novca s jednog haloo računa na drugi.

Utiče li status haloo broja na naplatu naknade za korištenje mobilne mreže?

Naknada za korištenje mobilne mreže naplaćuje se 30 dana od posljednje naplate, ako korisnik ima dovoljan iznos na haloo računu, bez obzira na trenutni status haloo broja pa se tako naplata vrši za aktivne haloo brojeve kao i za one kojima je isteklo vrijeme trajanja dopune.

Postoje li slučajevi kada se naknada ne naplaćuje?

Naknada za korištenje mobilne mreže korisniku se neće naplatiti od početnog iznosa na računu koji je dodijeljen aktivacijom standardnog, Tourist i promotivnog haloo start paketa. U tom slučaju, naplata naknade će biti 30 dana od aktivacije haloo broja i ista vrijedi narednih 30 dana.

Kako ću znati da mi je naplaćena naknada za korištenje mobilne mreže?

Prilikom svake naplate naknade za korištenje mobilne mreže haloo korisnik će o tome biti obaviješten putem SMS poruke.

Dodatne informacija o naplati naknade za korištenje mobilne mreže

Dodatne informacije o naplati naknade za korištenje haloo mobilne mreže su dostupne na linku.


KORISNIČKA SLUŽBA

Koji je broj korisničke službe?

Broj korisničke službe je 064 40 40 40 za pozive iz haloo mobilne mreže ili 0800 80 000 za pozive iz drugih mreža.