Opcije za mobilni internet

Vrijeme skupog surfanja je prošlo!

haloo opcije za mobilni internet

KOLIČINA
2 GB CIJENA
1 KM TRAJE
1 DAN
KOLIČINA
21 GB CIJENA
2 KM TRAJE
1 DAN
haloo sedmicna
KOLIČINA
2 GB CIJENA
3 KM TRAJE
7 DANA
KOLIČINA
10 GB CIJENA
6 KM TRAJE
7 DANA
KOLIČINA
4 GB CIJENA
8 KM TRAJE
30 DANA
KOLIČINA
10 GB CIJENA
15 KM TRAJE
30 DANA

Aktivacija i
provjera stanja

*100*3#

 
Više informacija o opcijama za mobilni internet na linku.