haloo za petaka
CIJENA
5 KM

KOLIČINA
800 JEDINICA

TRAJE
15 DANA
haloo za cener
CIJENA
10 KM

KOLIČINA
2000 JEDINICA

TRAJE
30 DANA
haloo za cvaju
CIJENA
20 KM

KOLIČINA
5000 JEDINICA

TRAJE
30 DANA

KAKO AKTIVIRATI

*100*5#

haloo JEDINICE aktiviraš direktno pozivom koda *100*5# ili kroz haloo meni pozivom koda *100#. Nakon aktivacije jedinice trošiš kako hoćeš, na Internet, SMS i pozive prema svim mrežama u BiH. Opcije možeš aktivirati neograničen broj puta, neiskorišteni iznos dodijeljenog paketa jedinica iz prethodno aktivirane opcije se prenosi u sljedeći period korištenja opcija, a kao vremensko trajanje primjenjuje se trajanje opcije koja je posljednja aktivirana.

haloo JEDINICE možeš kombinovati sa haloo opcijama za mobilni Internet: haloo DNEVNA, haloo SEDMIČNA i haloo MJESEČNA. haloo opcije za mobilni Internet, kao i dodatni saobraćaj dodijeljen po nekoj drugoj osnovi (BONUS MB), imaju prioritet potrošnje nad dodijeljenim jedinicama MB. Redoslijed trošenja prijenosa podataka je sljedeći: 1. BONUS MB; 2. haloo opcije za MI; 3. jedinice MB.

Provjeru stanja i trajanje opcija provjeravaš pozivom koda *100*5*2# ili kroz haloo meni pozivom koda *100#.

Usluga Količina Vrijednost
Minute unutar mreže 1 minuta 1 jedinica
Minute prema drugim mrežama 1 minuta 20 jedinica
SMS poruke 1 SMS 1 jedinica
Prijenos podataka 1 MB 1 jedinica

Obračunska jedinica 60 sec. Obračunska jedinica za mobilni Internet 1 MB.

Više informacija o ponudi na linku.

www.haloo.ba