Uslovi kupovine

1.    Posebnim uslovima korištenja usluge online dopuna računa (dalje u tekstu: Posebni uslovi) uređuju se odnosi između JP HT d.d. Mostar, s jedne strane i korisnika usluge online dopuna računa (dalje u tekstu: Korisnik), s druge strane, koji nisu uređeni Opštim uslovima pružanja telekomunikacijskih usluga JP HT d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Opšti uslovi). 

2.    Dopunom haloo računa putem web stranice www.haloo.ba (dalje u tekstu: Online dopuna), korisnik haloo mreže (dalje u tekstu: Korisnik) prihvata ove Posebne uslove.

3.    Usluga Online dopune omogućava svim posjetiocima web stranice www.haloo.ba da plaćanjem karticom dopune vlastiti ili drugi haloo račun (dalje u tekstu: haloo račun).

4.    Za Online dopunu haloo računa prethodno nije potrebna registracija Korisnika.

5.    Korisnik putem web forme upisuje haloo broj koji želi dopuniti i bira iznos dopune. Upisani haloo broj mora biti aktiviran.

6.    Nakon uspješno obavljene transakcije, Korisnik će u najkraćem mogućem biti obaviješten putem e-maila, a na dopunjeni haloo broj će stići SMS o uspješnoj dopuni računa.

7.    Za uslugu Online dopune ne naplaćuje se naknada za transakciju, kartica se tereti jednokratno samo za iznos koji je dopunjen.

8.    U slučaju neuspješne autorizacije, kartica se neće teretiti.

9.    U slučaju neuspješne autorizacije, ukoliko se radi se o odnosu Korisnik – Banka, haloo mobilna mreža ne odgovara za nemogućnost online dopune.

10.    Korisnik plaćanje obavlja popunjavanjem podataka sa kartice u Monri Payments formi. Tajnost korisničkih podataka koji se upisuju na web stranici www.haloo.ba osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola s 256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka koji se izmjenjuju između korisnikovog računara i web stranice www.haloo.ba čime je onemogućen neovlašten pristup podacima prilikom njihovog prijenosa putem interneta. Postupak autorizacije kartice od strane banke izdavača kartice prilikom online kupovine na web stranici www.haloo.ba uključuje i provjeru kontrolnog broja kartice (3-znamenkasti ili 4-znamenkasti broj upisan na poleđini kartice), čime     se potvrđuje identitet vlasnika kartice prilikom obavljanja Online dopune te onemogućuje zloupotreba korištenja podataka tuđe kartice. Prijenos podataka tokom autorizacije kartice obavlja se uz kriptovanje podataka čime je u potpunosti onemogućen neovlašten pristup pripadnim podacima prilikom njihovog prijenosa.

11.    Korisnik za Online dopunu može koristiti sljedeće kartice:

  • Visa 
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Maestro

12.    Prilikom plaćanja karticom autorizacija se vrši automatski online putem servisa Monri Payments. Podaci o platnoj kartici se putem payment gatewaya prosljeđuju banci na autorizaciju. Povjerljive informacije su zaštićene enkripcijom čime je u potpunosti onemogućen neovlašten pristup podacima prilikom njihovog prijenosa. 

13.    haloo mobilna mreža ne pohranjuje kartične podatke niti ima uvid u njih, nema mogućnost uticaja niti odgovornosti za Monri Payments servis, kao niti za bankovnu autorizaciju kartice.

14.    Vrijeme trajanja dopune haloo računa:

  • 1 KM = 4 dana
  • 2 KM do 3 KM = 10 dana
  • 4 KM do 9 KM = 25 dana
  • 10 KM do 20 KM = 90 dana
  • 21 KM do 39 KM = 120 dana
  • 40 KM do 50 KM = 150 dana

15.    Sve ostale usluge haloo mobilne mreže koje nisu obuhvaćene ovim Posebnim uslovima obračunavat će se u skladu sa važećim haloo Cjenovnikom i posebnim uslovima korištenja i/ili specifikacijama haloo usluga koje Korisnik koristi. 

16.    Pružalac usluge JP HT d.d. Mostar zadržava pravo izmjene ovih Posebnih uslova, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem haloo web stranice www.haloo.ba ili na drugi prikladan način.

17.    Ovi Posebni uslovi korištenja primjenjuju se od 04.01.2020. godine, a usvojeni su odlukom Uprave broj: UD-3-51-32/19 od 30.10.2019. godine.