Prenesi broj u haloo

Aktivirajte haloo broj i narednih 6 mjeseci haloo vam poklanja po 600 MB, ukupno 3.600 MB. 

Ili prenesite postojeći broj u haloo mobilnu mrežu i narednih 12 mjeseci haloo vam poklanja po 600 MB, ukupno 7.200 MB.   

Ako želiš zadržati svoj broj i koristiti sve haloo pogodnosti možeš prebaciti postojeći broj u haloo mobilnu mrežu.


Podnesi zahtjev za prijenos broja u haloo online:
 

Online zahtjev

ili na se javi na:

0800 80 000
prijenos.broja@haloo.ba
www.facebook.com/halooplatimanje