Poklanjamo BONUS MB

novim haloo korisnicima.

Aktiviraj haloo broj i narednih 6 mjeseci dobijaš BONUS 3.600 MB (600 MB×6 mjeseci). Ili prenesi postojeći broj u haloo mrežu i narednih 12 mjeseci dobijaš BONUS 7.200 MB (600 MB×12 mjeseci). 

 

Podnesi zahtjev za prijenos broja

 

I TO NIJE SVE! Svi novi korisnici koji aktiviraju haloo broj ili prenesu postojeći broj u haloo  mrežu za svaku prvu aktiviranu opciju za mobilni internet ili Komplet paket u mjesecu dobijaju DUPLE GIGE. I tako svaki mjesec narednih 12 mjeseci.

Provjera stanja
BONUS MB

*102*2#

 
NAPOMENE:
  • BONUS MB se dodjeljuju nakon što aktiviraš haloo start paket ili preneseš broj u haloo mrežu.
  • BONUS MB vrijede 30 dana od trenutka dodjele, a novi BONUS MB se dodjeljuju nakon isteka navedenog perioda.
  • BONUS MB dobijaš narednih 6/12 mjeseci od trenutka kada postaneš korisnik haloo mreže.
  • Ako iskoristiš BONUS MB prije isteka vremenskog trajanja, prijenos podataka se obračunava u skladu sa važećim haloo Cjenovnikom.
  • BONUS MB imaju najveći prioritet potrošnje u odnosu na opcije za mobilni Internet i Komplet pakete.
  • BONUS MB se ne mogu koristiti u roamingu.

Status: ponuda je aktivna