Moj haloo App

Skini aplikaciju, aktiviraj haloo opcije za mobilni internet ili Komplet pakete i dobijaš 3 puta više GB.

 

 

 

Više informacija o promotivnoj ponudi na linku.