Mobilni internet

Vrijeme skupog surfanja je prošlo!

haloo opcije za mobilni internet

AKTIVACIJA USLUGE

Aktivirajte mobilni internet slanjem poruke* sadržaja Internet na 064 450 0001. Nakon aktivacije trebate dobiti poruku da je aktivacija uspješno izvršena.


PODESITE PRISTUPNU TAČKU (APN)

Nakon što ste aktivirali uslugu mobilnog interneta potrebno je da podesite pristupnu tačku (APN) na uređaju koji koristite.

Pristupna tačka (APN): web.haloo.ba


AKTIVACIJA OPCIJE

Aktivirajte opciju pozivom odgovarajućeg koda.

SAOBRAĆAJ
2 GB CIJENA
1 KM TRAJE
1 DAN
SAOBRAĆAJ
21 GB CIJENA
2 KM TRAJE
1 DAN
haloo sedmicna
SAOBRAĆAJ
2 GB CIJENA
3 KM TRAJE
7 DANA
SAOBRAĆAJ
10 GB CIJENA
6 KM TRAJE
7 DANA

SAOBRAĆAJ
4 GB CIJENA
8 KM TRAJE
30 DANA

SAOBRAĆAJ
10 GB CIJENA
15 KM TRAJE
30 DANA

Aktivacija i
provjera stanja opcija

*100*3#

* Poruka za aktivaciju usluge se naplaćuje prema haloo cjenovniku.
 
Više informacija o opcijama: haloo Dnevna, haloo Sedmična i haloo Mjesečna na linku.
Više informacija o opcijama: haloo Dnevna+ i haloo Sedmična+ na linku
Više informacija o opciji: haloo Mjesečna+ na linku.