haloo 4G

Uputstvo za zamjenu i aktivaciju haloo USIM kartice

  1. Da bi koristili haloo 4G mrežu potrebno je izvršiti zamjenu postojeće haloo kartice za novu haloo USIM karticu. 

  2. haloo zamjensku USIM karticu možete kupiti na prodajnom mjestu naših partnera iNovine, Duhanpromet Lafka. Cijena kartice je 3,00 KM.

  3. Da bi koristili haloo zamjensku USIM karticu potrebno je izvršiti njenu aktivaciju pozivom haloo korisničke službe na broj 064 40 40 40. Poziv je potrebno obaviti sa broja za koji se radi zamjena kartice.

  4. Prije poziva pripremite serijski (ICCID) broj haloo zamjenske USIM kartice. Ovaj broj je naveden na haloo zamjenskoj USIM kartici.

  5. Kada zamjena kartice bude izvršena postojeća haloo kartica će postati neaktivna i izgubiti signal. Nakon toga napravite zamjenu kartica u uređaju i u uređaj umetnite novu haloo zamjensku USIM karticu. 

Uživajte u mreži super pogodnosti!

 
Napomena: Za korištenje haloo 4G mreže potreban je mobilni uređaj koji podržava 4G.