Uslovi korištenja haloo usluge

1. Predmet ovih uslova korištenja je usluga haloo. haloo je vrsta usluge GSM telefonije koja se obavlja pomoću haloo kartice, haloo bona i haloo korisničkog računa. haloo kartica je SIM kartica koja omogućuje korištenje mobilnog telefona uz plaćanje telefonskih usluga unaprijed i bez obaveze plaćanja osnovnog iznosa mjesečne naknade. haloo korisnički račun predstavlja novčani iznos raspoloživ za obavljanje razgovora, a dopunjuje se i obnavlja haloo bonom.

2. haloo kartica aktivira se prilikom prvog poziva. Svaki novi haloo korisnički račun raspolaže određenim početnim iznosom.

Daljnje obnavljanje haloo računa putem haloo bona moguće je na 3 načina:

a) Elektronskim putem
Dopunjavanje haloo računa je jednostavno i vrši se na prodajnom mjestu opremljenom POS terminalom. Korisnik od prodavača treba da zatraži elektronsku dopunu haloo računa, pritom navede korisnički broj telefona, kao i iznos za dopunu. korisnik će putem SMS poruke dobiti obavještenje da je njegov haloo račun dopunjen željenim iznosom, kao i potvrdu o uplati od prodavača. Minimalan iznos elektronske dopune haloo računa je 1 KM, a maksimalan 50 KM.

b) Putem kratkih kodova
Za dopunu dovoljno je unijeti *123*14 – cifreni broj s bona zatim znak # i nakon toga pritisnuti tipku za poziv. Nakon upisa korisnik će primiti potvrdu o dopuni haloo računa Dopuna haloo računa na ovaj način je moguća bonovima u iznosu od 2, 5, 10, 20 i 50KM. Ovaj način dopune haloo računa dostupan je i iz roaminga.

c) Pozivom na korisničku službu
Korisnik bon može dopuniti i pozivom na korisničku službu tako da nazove besplatan broj 064 40 40 40.

3. Iznos na haloo korisničkom računu može se iskoristiti unutar sljedećeg roka upotrebe:

Vrijednost dopune Vrijeme trajanja dopune
1KM 4 dana
2 KM – 3 KM 10 dana
4 KM - 9 KM 25 dana
10 KM - 20 KM 90 dana
21 KM - 39 KM 120 dana
40 KM – 50 KM 150 dana

Svakom dopunom haloo računa iznova se računa njegovo vrijeme upotrebe. U slučaju da se haloo račun obnavlja haloo bonom različitog vremena upotrebe, a još u vremenu upotrebe prethodnog haloo bona, valjanim se smatra duže vrijeme upotrebe. Ukoliko je vrijednost na haloo računu potrošena prije isteka gore navedenog vremena upotrebe, haloo korisnik neće moći upućivati, ali će moći primati pozive u tom vremenskom roku.

Da bi ponovo mogao pozivati, potrebno je dopuniti haloo račun. Nakon isteka roka upotrebe haloo korisnik je u mogućnosti u roku sljedećih 60 dana nadoplatiti haloo račun i u tom vremenu može primati pozive.

Nakon isteka gore navedenog perioda haloo korisnik nije više u mogućnosti niti slati poruke niti primati pozive. Iznos na haloo računu umanjuje se za vrijednost obavljenih telefonskih razgovora prema važećem haloo cjenovniku.

4. Pružalac usluge JP HT d.d. Mostar zadržava pravo izmjene ovih Uslova u skladu sa važećem propisima.

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulisani ovim Uslovima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti pružanja telekomunikacijskih usluga JP HT d.d. Mostar.