haloo DUPLI GB

NAJJAČA PONUDA ove i nove godine!

Svi novi korisnici koji aktiviraju haloo broj ili prenesu postojeći broj u haloo za svaku prvu aktiviranu MI opciju u mjesecu dobijaju DUPLO VIŠE GIGA. I tako svaki mjesec narednih 12 mjeseci.

I to nije sve, svi novi i postojeći haloo korisnici koji od 29.11.2019. do 27.01.2020. aktiviraju bilo koju MI opciju dobijaju DUPLO VIŠE GIGA.