Roaming opcije

haloo ROAMING MI opcije

CIJENA
3 KM
KOLIČINA 100 MB
TRAJE
1 DAN
 
CIJENA
6 KM
KOLIČINA 250 MB
TRAJE
7 DANA
 
CIJENA
18 KM
KOLIČINA 1 GB
TRAJE
30 DANA
 
Zemlje
Austrija, Belgija, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Italija, Kanada, Kina, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Rumunija, Rusija, SAD, Slovača, Srbija, Španija, Švicarska i Turska

Aktivacija i
provjera stanja opcija

*100*6*1#

NAPOMENA:
Istovremeno možeš imati aktiviranu samo jednu haloo raoming MI opciju i ne možeš aktivirati novu sve dok u već aktiviranoj opciji imaš neiskorištenih MB ili joj nije isteklo vremensko trajanje. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije ili iskorištenih dodijeljenih MB, u slučaju da ne aktiviraš novu opciju, prijenos podataka u roamingu se deaktivira. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije, ukoliko ne iskoristiš sve dodijeljene MB, neiskorišteni MB se poništavaju.

*Obračunska jedinica je 10 kB.


haloo ROAMING MIN opcija

CIJENA
8 KM
KOLIČINA 30 MIN
TRAJE
7 DANA
 
Zemlje
Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Njemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Rumunija, Belgija, Holandija, Luksemburg, Grčka, Turska i SAD.

Aktivacija i
provjera stanja opcije

*100*6*2#

NAPOMENA:
Istovremeno možeš imati aktiviranu samo jednu haloo roaming MIN opciju i ne možeš aktivirati novu sve dok u već aktiviranoj opciji imaš neiskorištenih MIN ili joj nije isteklo vremensko trajanje. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije ili iskorištenih dodijeljenih MIN, u slučaju da ne aktiviraš novu opciju, razgovor u roamingu se prekida. Nakon isteka vremenskog trajanja opcije, ukoliko ne iskoristiš sve dodijeljene MIN, neiskorištene MIN se poništavaju.

*Obračunska jedinica je 60 sec.
 
Više informacija o haloo ROAMING MI opcijama na linku
Više informacija o haloo ROAMING MIN opciji na linku.