Mobilni internet

Vrijeme skupog surfanja je prošlo!

haloo opcije za mobilni Internet

AKTIVACIJA USLUGE

Aktivirajte mobilni Internet slanjem poruke* sadržaja Internet na 064 450 0001. Nakon aktivacije trebate dobiti poruku da je aktivacija uspješno izvršena.


PODESITE PRISTUPNU TAČKU (APN)

Nakon što ste aktivirali uslugu mobilnog Interneta potrebno je da podesite pristupnu tačku (APN) na uređaju koji koristite.

Pristupna tačka (APN): web.haloo.ba


AKTIVACIJA OPCIJE

Aktivirajte opciju pozivom odgovarajućeg koda.

SAOBRAĆAJ
2 GB CIJENA
1 KM TRAJE
1 DAN
AKTIVACIJA
*115*1#
 
PROVJERA STANJA
*115*2#
SAOBRAĆAJ
2 GB CIJENA
3 KM TRAJE
7 DANA
AKTIVACIJA
*116*1# 
 
PROVJERA STANJA
*116*2#

SAOBRAĆAJ
4 GB CIJENA
8 KM TRAJE
30 DANA
AKTIVACIJA
*117*1# 
 
PROVJERA STANJA
*117*2#
* Poruka za aktivaciju usluge se naplaćuje prema haloo cjenovniku.

NAPOMENA:
  • Prilikom aktivacija opcije potrebno je da imate dovoljan iznos na računu.
  • Opcije možete aktivirati neograničen broj puta.
  • Ukoliko korisnik prije isteka vremenskog trajanja opcije aktivira novu opciju sa istim vremenskim trajanjem, neiskorišteni iznos MB iz prethodnog perioda korištenja opcije se prenosi u sljedeći period korištenja opcije. Kao vremensko trajanje opcije primjenjuje se trajanje opcije koja je posljednja aktivirana.
  • Ukoliko korisnik prije isteka vremenskog trajanja opcije ne aktivira novu opciju, neiskorišteni iznos MB se poništava nakon isteka vremenskog trajanja opcije.
  • Opcije vrijede do isteka vremena trajanja ili dok ne potrošite MB koji ste dobili aktivacijom opcije. Nakon što korisnik iskoristi MB uključene u opciju ista se automatski deaktivira te se ostali saobraćaj naplaćuje po cijenama utvrđenim službenim haloo cjenovnikom (0,50 KM/MB).
Više informacija o ponudi na linku.