haloo LJETO

s DUPLO više INTERNETA

Aktiviraj jednu od NAJJAČIH opcija haloo mobilnog Interneta i haloo ti ovo LJETO poklanja DUPLO više INTERNETA za bezbrižno surfanje. 

Svi haloo korisnici koji u periodu od 09.07.2018. do 06.09.2018. aktiviraju jednu od opcija haloo mobilnog Interneta dobiće DUPLO više INTERNETA.

Vremensko trajanje kao i cijena opcija ostaju isti. Upute za aktivaciju haloo mobilnog Interneta i opcija pogledajte na linku.